• "Çocukların, nasihatten çok iyi örneğe ihtiyaçları vardır."

  • "Çocuğa verilebilecek en güzel şey zamandır."

  • "Çocukta ruh ve beden eğitimi ve gelişimi beraber yürütülmelidir. " (İbni Sina)

  • "Anneler dua ettiklerinde çocuklarının çevresindeki zırhı görselerdi, duayı hiç bırakmazlardı" Hz.Muhammed

Copyright 2021 - Çocuk Eğitimi

Sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılan çocuklar çok daha başarılı raporu

Sanatsal ve kültürel faliyetlere katılan çocuklar daha başarılıRapor Ekonomik ve Sosyal Araştırma Enstitüsü (ESRI) tarafından derlenmiştir.

Okumadan tutun da  drama dersi uğraşıyla  daha çok  meşgul olabilen çok daha iyi özgeçmişe sahip çocuklar özellikle de kızlar büyük bir sosyal ve cinsiyet eşitsizlikleri ortaya çıkarır.

Bulgular,neredeyse on yıldır yaklaşık 20000 çocuğun ilerlemesini  izleyen İrlanda çalışmasında ortaya çıkan hükümetce finanse edilmesinde toplanan 3-5  ile 9-13 yaşları hakkındaki veriyi ortaya çıkarır.

Türünün ilki olan rapor, Sanat Konseyi adına Ekonomik ve Sosyal Araştırma Enstitüsü (ESRI) tarafından derlenmiştir.

Bulgular arasında; sık sık  okuyan, müzik. drama ya da dans derslerine katılan 9 yaşındakilerin 13  yaşa göre okul çalışmasıyla başa çıkma konusunda daha emin olmasıdır.13 yaşındakiler gibi onlar da daha mutludur ,daha az endişe,daha iyi akademik beceriler ve daha az sosyal -duygusal zorluklara sahiptir.

Sosyal uçurum , okulu erken bırakan annelerden ziyade muhtemelen onlara kitap okutan 50 kişisel bilgisayarı olan annelerinin  üçüncü seviyede eğitime sahip 3 yaş çocuklularını gösterir.

Daha avantajlı ailelerden olan 5 yaş çocuklar; okuma, boyama, çizme ve eğitsel gezileri içeren pekçok aktiviteye daha ilgililer ve televizyon izlemeye  ya da elektronik aletlerle oynamaya daha az vakit harcarlar.

Sosyo ekonomik geçmiş genel olarak, düşük gelirli aileler için engel olarak nitelendirilen dans,resim,müzik ya da drama gibi okul dersleri sonrası ücretli sanatlara katılım oranında büyük bir faktördür.

Çalışma, özel eğitimsel ihtiyaçları olan göçmen aile ve çocukları n yapılandırılmış kültürel aktivitelerle uğraşma olasılığının daha az olduğunu da çıkardı.

Okul sonrası katılan daha çok kız ve daha çok sanatsal aktiviteler sunan kızların okullarına çocuklukları boyunca ısrarcı olan  3 kadar küçük yaşta sanatlara katılım seviyelerinde çarpıcı cinsiyetfarklılıkları vardır.

Kızların, sosyo-ekonomik özgeçmişlerine bakmaksızın erkeklerden daha fazla okuması olasıdır. Ayrıca 5 yaş kadar küçük kızlar erkek akranlarından daha çok resim boyar, çizer:müzik ya da danstan eğlenir.

Çalışma;müzik.dans,drama dersleri ve zevkine okumaya ilgi kadar televizyon izleme ve dijital uğraşı içeren popüler kültüre çocukların katılımını da hesaba kattı.

Çok fazla televizyon izlemek sözel becerileri desteklerken, daha büyük sosyo-ekonomik zorlukta zarara uğratmasını ortaya çıkardı.

https://tebesir.co/haber/

f t g m