• "Çocukların, nasihatten çok iyi örneğe ihtiyaçları vardır."

  • "Çocuğa verilebilecek en güzel şey zamandır."

  • "Çocukta ruh ve beden eğitimi ve gelişimi beraber yürütülmelidir. " (İbni Sina)

  • "Anneler dua ettiklerinde çocuklarının çevresindeki zırhı görselerdi, duayı hiç bırakmazlardı" Hz.Muhammed

Copyright 2021 - Çocuk Eğitimi

Aile ve Çalışma Saatleri

Son zamanlarda ailede şiddetli geçimsizlik ve boşanma oranlarının artmasını hepimiz duymuşuzdur.


“Aileyi kaybedersek her şeyimizi kaybederiz.”


Aileyi yıpratan en önemli sebeplerden birinin özel sektörde yoğun ve uzun çalışma saatleri olduğunu düşünüyorum. Bu durumun ailenin ruh sağlığını ciddi seviyede etkilediğini, çalışma saatleri “Evli olanlar” ve “Bekar olanlar” şeklinde düzenlendiğinde zaman içinde olumlu yönde bir etkisi olacağına inanıyorum.


Devlet yetkililerin ve sayın yöneticilerimizin bu konuda düzenleme yapılması gerekmektedir. Çevremde bulunan bir aileyi örnek olarak buraya yazarak meramımı daha anlaşılır hale getirmek isterim. Aşağıda, sabah 9:00 akşam 19:00 çalışan karı-koca ve tek çocuklu bir aileyi anlatacağım.

Çalışma saatleri genellikle sabah 9:00 akşam 19:00’dur yalnız 20:00 -21:00 22:00’ye kadar çalışanlar da vardır. Devlet okullarında çocuğun okulu sabah 9’u 10 gece başlamaktadır. Kahvaltı, çocuğun hazırlanması, tuvaleti, okula götürülmesi, beslenme çantasının hazırlanması, okul çantasının hazırlanması gibi günlük rutinler özel sektörde çalışan anne-baba için ailenin hazırlanması için zaman darlığı vardır. Bu da ailenin sağlıksız biçimde güne başlamasına sebep olmaktadır.

Akşam ise; 19:00’da işten çıkan karı-kocanın çocuğu alıp eve gelmesi 20:00 kadının yemek hazırlaması 21:00 gibi yemek yiyen bir aile sağlıksız bir akşam geçirmektedir. Çocuğun ödevleri, ev işleri, kadının ve erkeğin birbirlerine zaman ayıramaması vs. ailede ciddi ruh rahatsızlıklarına sebep olmaktadır. Anne, baba ve çocuğun hayatı boyunca sağlıksız sabah ve akşam geçirmelerinden dolayı birbirlerine ciddi olumsuz etiler doğurmaktadır. Bu da şiddetli geçimsizliklere daha da vahimi boşanmalara sebep olmakta ve sorunlu nesiller yetişmektedir.


“Evli olanların” 10:00’da işe başlayıp, akşam 17:00’de iş bırakması gerektiğinin aileye olumlu yönde etkisinin olacağını ve işte daha mutlu, daha verimli olacaklarını düşünüyorum.

Çalışma süresi en fazla 7 saat olmalıdır. İş durumuna göre çalışma saatleri düzenlenebilir, eklemeler yapılabilir.

 

f t g m