• "Çocukların, nasihatten çok iyi örneğe ihtiyaçları vardır."

  • "Çocuğa verilebilecek en güzel şey zamandır."

  • "Çocukta ruh ve beden eğitimi ve gelişimi beraber yürütülmelidir. " (İbni Sina)

  • "Anneler dua ettiklerinde çocuklarının çevresindeki zırhı görselerdi, duayı hiç bırakmazlardı" Hz.Muhammed

Copyright 2021 - Çocuk Eğitimi

Motor Koordinasyon Nedir

Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarındaki görüş ve hareket arasındaki fiziksel yeterlilik, el göz koordinasyonu şeklinde adlandırılan alandır. Esas olan parmak kaslarının gelişimi ve el göz koordinasyonunu geliştirmektir.

Motor Koordinasyon Alanındaki Hazırlık Çalışmaları
Hamur-çamur çalışmaları,
Basit bir şekli kopya etmek,
Kesme-yapıştırma çalışmaları,
Boyama çalışmalarıdır.

Etkinlik:

Çevrenizde bulunan bir özel eğitim kurumuna giderek aşağıda verilen motor koordinasyonu ile ilgili etkinlik çalışmalarından birini uygulayınız. Uyguladığınız çalışmanın sonucunu sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Aşağıda verilen etkinlikler uygulanırken çocuklara basit ve anlaşılır yönergeler veriniz. “Parmağını bastır” , “Fırçayı tut ve şu şekilde noktalar koy” ,”Boya kalemini tut, düz çizgi çiz”, “Parmağınla şu şekilde yapıştır “ vb. Bu etkinlikler A4 kâğıtlarına, eğitimci tarafından çizilip hazırlanabilir veya çeşitli nesneler, eğitici oyuncaklar, çevredeki her türlü materyaller kullanılarak uygulanabilir.

Etkinlik 1: Oyun hamurunu ince ve geniş bir şekil açılarak işaret parmağıyla hamura düz çizgiler çizme
Etkinlik 2: İnce kenarlı, geniş bir kum kutusu içinde işaret parmağıyla düz çizgiler çizme
Etkinlik 3: Sulu boya çalışması yaparken fırça yardımıyla belirlenen noktaları birleştirme
Etkinlik 4: Parmak boyası kullanarak düz çizgi çalışmaları yapma
Etkinlik 5: İnce uzun kesilmiş olan el işi kâğıtlarını A4 kâğıdına işaret parmağını kullanarak yapıştırma suretiyle desen çalışması yapma
Etkinlik 6: A4 kâğıdına çizilmiş olan düz çizgiyi kopya etme
Etkinlik 7: Resim kartonuna çizilmiş olan düz çizginin üzerinden boyalarla ya da kalın kalemlerle geçme
Etkinlik 8: Resim kartonuna nokta nokta çizilmiş olan düz çizginin üzerinden boyalarla ya da kalın kalemlerle gitme
Etkinlik 9: Mukavvadan yapılmış düz çizgiler içeren kalıpların içerisinden fırçalarla, boyalarla ya da kalın kalemlerle geçme
Etkinlik 10: Hayvanları yiyeceklerine, yaşam ortamlarına ulaştırmak için ya da ilişkili şeyleri eşleme suretiyle boyalar ya da kalın kalemlerle düz çizgi çizme kâğıt çalışmaları yapma
Etkinlik 11: Düz çizgileri kullanarak fırça yardımıyla resimler çizme
Etkinlik 12: Kalın fırçalar yardımıyla resim kâğıdını fon oluşturmak için düz çizgileri kullanarak tek renge boyama
Etkinlik 13: Toprağa ince bir çubuk yardımıyla düz çizgiler çizme

Kaynak: Megep

f t g m