• "Çocukların, nasihatten çok iyi örneğe ihtiyaçları vardır."

  • "Çocuğa verilebilecek en güzel şey zamandır."

  • "Çocukta ruh ve beden eğitimi ve gelişimi beraber yürütülmelidir. " (İbni Sina)

  • "Anneler dua ettiklerinde çocuklarının çevresindeki zırhı görselerdi, duayı hiç bırakmazlardı" Hz.Muhammed

Copyright 2021 - Çocuk Eğitimi

Özel Eğitimde Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları

Tanımı ve Önemi

Özel eğitimde verilen okuma yazmaya hazırlık becerileri, engelli çocukların kavramları ve bu kavramlar doğrultusunda birtakım becerileri kazanmaları açısından büyük önem taşır. Özel eğitime gereksinimli çocuklarda, okuma yazmaya hazırlık becerileri bireyselleştirilmiş öğretim programları içerisinde hazırlanabilir, öğretim sürecinde de hazırlanan basamaklar belli bir düzen içinde uygulanabilir.

Bireyselleştirilmiş eğitim programı içerisinde, özel gereksinimli çocukların, özür ve tür derecelerine göre, günlük yaşamda kullanılan kavramları algılamaları, basit ve anlaşılır yönergelerle çeşitli becerileri bu kavramlar doğrultusunda kazanmaları, özel eğitimde okuma yazmaya hazırlık çalışmaları içerisinde yer alır. Bireyselleştirilmiş eğitim programı içerisinde özel gereksinimli çocuğun özür grubu ve derecesi göz önüne alınarak bu çalışmalar basitten karmaşığa doğru sıralanmalı ve çocuğun anlayabileceği basit ve anlaşılır yönergelerle verilmelidir. Çocukların yönergelere uygun olarak çalışmaları sağlanmalı ve bu çalışmaları hazırlarken, çocukların özür grubu ve derecesi göz önüne alınmalıdır.

Özel eğitimde okuma yazmaya hazırlık becerileri çok önemlidir. Bu çalışmalar sayesinde;

Çocuklar olaylar ve kavramlar arasında bağlantı kurarlar.
Kavramları öğrenme becerileri artar.
Dil ve zihin gelişimleri desteklenir.
Neden-sonuç ilişkisini kurarak belli kavramları kullanırlar, problem çözme, gözlem yapma vb. becerileri gelişir.
Yapılan bu etkinliklerle motor ve yönsel motor becerileri desteklenir, küçük kasları gelişir.
Yaratıcılıklarını ortaya çıkarma fırsatı bulurlar ve geliştirirler.
Sosyal ve duygusal gelişimleri açısından da dinlemeyi, sırasını beklemeyi, duygu ve düşüncelerini ölçülü davranışlarla aktarmayı öğrenirler.
Grup içinde kendini ifade etme cesareti kazanarak kendilerine olan öz güvenlerigelişir.
Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarındaki amaç, çocuğun okuma yazma sürecine ulaşıncaya kadar geçirdiği zaman içerisinde, çeşitli kavramlarla, birtakım becerilerin öğretimine yer vererek çocuğun ilköğretim yaşamında okuma ve yazma davranışınıkazanmasına yardımcı olmaktır.
Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarında, motor koordinasyon, algısal ayırt etme ve yönsel motor koordinasyon alanları bulunmaktadır.

f t g m