• "Çocukların, nasihatten çok iyi örneğe ihtiyaçları vardır."

  • "Çocuğa verilebilecek en güzel şey zamandır."

  • "Çocukta ruh ve beden eğitimi ve gelişimi beraber yürütülmelidir. " (İbni Sina)

  • "Anneler dua ettiklerinde çocuklarının çevresindeki zırhı görselerdi, duayı hiç bırakmazlardı" Hz.Muhammed

Copyright 2021 - Çocuk Eğitimi

Derviş Masalı


 Evveli  bir  varmış bir  yokmuş bir  derviş ile  bir  kocakarı varmış Derviş her  gün  kocakarının  evine  gelir:  “Koca  nine!  Herkes  eder,  kendi  kendine  eder, yine  kendi  kendine  eder”  der  dururmuş. Kocakarı bu  dervişten bıkmış usanmış. "Usandım şu dervişten! Bir kurtulsam!." dermiş. Günlerden bir gün bir katmer yapmış. İçine ağu koymuş. "Şunu şu derviş müsveddesine yedireyim de görsün böyle tak tak ötmesini." demiş

O gün derviş yine gelmiş: “Koca  nine!  Herkes  eder,  kendi  kendine  eder, yine  kendi  kendine  eder” demiş. Kocakarı agulu katmeri dervişe vermiş. Derviş yine: “Koca  nine!  Herkes  eder,  kendi  kendine  eder, yine  kendi  kendine  eder” demiş." demiş ve çıkıp gitmiş. Gide gide bir yere varmış. Orası askerlerin geldiği yer imiş. oysaki kocakarının askerde bir oğlu varmış. tezkere ilegeliyormuş. o kadar açıkmış ki, açlığından karnı zil çalıyormuş.Karşısındaki eli çıkınlı gelen dervişe: "Ne olur derviş amca çok açım elindeki ekmeği ver." diye yalvarmış. Derviş de ağulu katmeri vermiş.

Oğlan ekmeği yedikten sonra vücüduna bir fenalık gelmiş. kendisini eve zor atmış. eve gelince "sırı dikme" gitmiş. Anası "ne oldu oğlum, sana ne oldu?" diye dövünmeye başlamış.Oğlan: "Çok açıkmıştım, karışma bir derviş geldi. Elindeki katmeri istedim. o da verdi. Katmeri yedim. Oyasaki katmer zehirli imiş. Ölüyorum." cevabını vermiş Anası: "Ah benim yavrucuğum! O katmeri ben yaptıydım, dervişi zehirleyim diye. Şimdi ne oldu" diye çırpınmaya başlamış. Oğlan ölmüş. Kocakarı dizlerini dövmeye, saçını başını ylmaya başlamış. Fakat elden ne gelir? Olan olmuş bir kere dervişin dediği doğru değil mi imiş? Derviş ona:“Koca  nine!  Herkes  eder,  kendi  kendine  eder, yine  kendi  kendine  eder." Dememiş mi? Koca nine kendi kendine etmiş. Ebu cehil kazdığı kuyuya kendi düşer derler. Koca nine de kazdığı kuyuya kendisi düşmüş.

Derleyen: Hüsnü YILDIZ

Kaynak: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr

 

f t g m