• "Çocukların, nasihatten çok iyi örneğe ihtiyaçları vardır."

  • "Çocuğa verilebilecek en güzel şey zamandır."

  • "Çocukta ruh ve beden eğitimi ve gelişimi beraber yürütülmelidir. " (İbni Sina)

  • "Anneler dua ettiklerinde çocuklarının çevresindeki zırhı görselerdi, duayı hiç bırakmazlardı" Hz.Muhammed

Copyright 2022 - Çocuk Eğitimi

Sosyal Gelişimde Gözlenecek Davranışlar

Arkadaş Edinmede Aranan Kriterler, Gözlenecek Davranışlar

1. Diğer çocuklarla etkileşime girerek birlikte oynar.
2. Başkalarına ait malzemeyi kullanabilmek için izin ister.
3. Belirlenen kurallara uyar.
4. Uzun süreli arkadaşlık ilişkileri kurar.
5. Kendi arkadaşını kendi seçer.
6. Arkadaşlarının problemlerini paylaşır.
7. Arkadaşıyla oynarken zevk alır.
8. Diğerlerine yardımcı olmanın hazzını yaşar.
9. BaŞkalarına oyunun ya da etkinliğin kurallarını açıklar.
10. Sahip olduğu nesneleri arkadaşıyla paylaşır.

Gruba Katılma ile İlgili Kriterler, Gözlenecek Davranışlar

1. Mantıklı, kontrollü ve bağımsız hareket eder.
2. Küçük gruplarla oynamayı sever.
3. Oyunların kendine özgü kurallarına uyar.
4. Yetişkinlerin liderliğindeki grup oyunlarında kurallara uyar.
5. Oynarken grup arkadaĢlarıyla iletişim kurar.
6. Grup içinde oynamak istediğini seçer.
7. Grup oyununda arkadaşını seyreder.
8. Sırasını bekler.
9. Grup etkinliklerinden hoşlanır.
10. Kendi cinsleri arasında oyun kurar.

Çocuk Kavga ve Tartışmaları ile İlgili Kriterler, Gözlenecek Davranışlar

1. Kendi duygularını fark eder, hakkını savunur.
2. Sosyal olarak kabul görmeyecek davranışlarını kontrol eder.
3. Gerektiğinde özür diler.
4. Sık sık kavga eder ama küskünlükleri uzun sürmez.
5. Çocuk kavga ve tartışmalarda ailenin tutumu gözlenir.
6. Oyuncaklarını paylaşır.
7. Sözel olan ve sözel olmayan kuralları bilir.
8. Doğru-yanlış, iyi-kötü, güzel-çirkin, haklı-haksız gibi ahlaki kavramları bilir.
9. Başkalarının haklarına saygı gösterir.
10. Diğer çocukları taklit ederek kurallara uyar.

İşbirliğinde Aranan Kriterler, Gözlenecek Davranışlar

1. Oyuncaklarını arkadaşları ile paylaşır.
2. Başkalarına yardım etmeyi sever.
3. Başkalarının görüşlerini alır.
4. Oyun içinde sosyal iletiĢim kurallarını bilir ve uyar.
5. Sıkıntı içinde olan oyun arkadaşlarını rahatlatır.
6. Sahip olduğu şeyleri arkadaşlarıyla paylaşır.
7. Oynadığı oyunun kurallarına uyar.
8. Arkadaşlarının hakkına sahip duyar.
9. Arkadaşlarıyla dayanışma içinde sorunları çözer.
10. Gerektiğinde öğretmeni ile iş birliği yapar.

Rekabette Aranan Kriterler, Gözlenecek Davranışlar

1. Yarışma nitelikleri oyunlara ilgi duyar.
2. Etkinliklerini gerçekleştirirken yarışçılık duygusu taşır.
3. Yaşadığı aile ortamı rekabet konusunda etkendir.
4. Kendinin ve diğerlerinin duygularını kabul eder.
5. Yarışma nitelikli oyunları oynar.
6. Kazandığı oyunda sevinme tepkisi verir.
7. Yarışma nitelikli oyunlarda hırslanır.
8. Yarışma nitelikli oyunlarda karşı tarafı küçümser.
9. Yarışma nitelikli oyunların sonucunda hoşgörülü davranış gösterir.
10. Yarışma nitelikli oyunların tekrarından zevk duyar.

Kız-Erkek Çocuk İlişkilerinde Aranan Kriterler, Gözlenecek Davranışlar

1. Seçilen kız öğrenci annesini model almıştır.
2. Seçilen erkek öğrenci babasını model almıştır.
3. Kız-erkek çocuk, arkadaş grubunda yer alan kişilerin adını söyleyebilir.
4. Kız-erkek çocuk, arkadaş seçiminde anne-babalarının etkilerini göz önüne alır.
5. Seçilen kız ya da erkek öğrenci oyunlarında karşı cinse rol verir.
6. Karşı cins tarafından sosyal olarak kabul görmeyecek davranışlarını kontrol eder.
7. Sıkıntı içinde olan karşı cinsten oyun arkadaşını rahatlatır.
8. Aldıkları görev ve sorumlulukları yerine getirirken karşı cinsten yardım alır.
9. Karşı cinsin görevlerini alır.
10. Kendi cinsinden memnuniyet duyar.

 Kaynak: Megep

f t g m