• "Çocukların, nasihatten çok iyi örneğe ihtiyaçları vardır."

  • "Çocuğa verilebilecek en güzel şey zamandır."

  • "Çocukta ruh ve beden eğitimi ve gelişimi beraber yürütülmelidir. " (İbni Sina)

  • "Anneler dua ettiklerinde çocuklarının çevresindeki zırhı görselerdi, duayı hiç bırakmazlardı" Hz.Muhammed

Copyright 2021 - Çocuk Eğitimi

MYO Biruni Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Hatice BULUT

MYO Biruni Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü

Program Başkanı 

Çocuk gelişimi ile ilgili ilk bilimsel çalışmalar dünyada 1774’lü yıllara, ülkemizde ise 15.yüzyıla kadar dayanmaktadır. Çocuk gelişimi ile ilgili ilk eğitim aile ile başlar ardından ilgili kurumlarda devam eder. Bu durumda devreye, çocukların yaşıtlarıyla kendi çevrelerini oluşturup gelişimlerini en sağlıklı, en doğal biçimde yaşayabilecekleri bir ortam sağlayan eğitim kurumları girmektedir. 2014 yılında kurulan, Biruni Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı, çağdaş gelişmeler ışığında oluşturulmuştur. Hazırlanan eğitim programı iki yıldır. Öğrenciler, bölüme lise sonrası Yükseköğretime Geçiş Sınavı YGS-4 puanı ile girmektedirler. Eğitim programı, mesleki dersler, araştırma yöntemleri, seminerler ve uygulama çalışmalarını kapsamaktadır. Dört yarıyıl sonunda programımızdan mezun olan öğrenciler, ön lisans diploması alarak Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı Unvanını kazanırlar.

Amaç ve Kapsam

Çocuklar, geleceğin yetişkinleri olarak özenle yetiştirilmesi ve eğitilmesi, tüm gereksinimlerinin karşılanması gereken değerli bireylerdir. Ülkemiz 0-6 yaş döneminde, 10 milyonu aşkın çocuk vardır. Bu çocukların eğitilmesi ülkemizin toplumsal refahı, mutluluğu ve gelişmesi bakımından belirleyici bir öneme sahiptir. Bu alan, ülkemizde en fazla istihdam potansiyeli taşıyan bir alandır. Okul öncesi eğitim çocuğun gelişiminin en hızlı olduğu dönemdir. Okul öncesi eğitim ile çocukların gelişiminin kendi koşullarında en yüksek düzeye ulaştırmak ve güçlendirmek amaçlanmaktadır. Annelerin çalışma hayatında aktif rol alması, okul öncesi eğitimine ve bu alanda hizmet veren eğitim kurumlarına olan talebi artırmıştır. Çocuk Gelişimi Programının amacı 0-6 yaş arası (okul öncesi) gerek normal gelişim gösteren, gerekse özel eğitim ihtiyacı olan çocukların beceri ve davranışlarını geliştirmek, sahip oldukları yeteneklerin farkına varmalarını sağlamak amacıyla sürekli kendini geliştirebilen, bilgisayar, drama, müzik ve benzeri eğitimleri verebilen, nitelikli yardımcı eğitmenler yetiştirilmesidir.

10. Yıl Caddesi Protokol Yolu No: 45 34010 Topkapı / İstanbul 
Tel: 444 8 276 (BRN) 
Faks: +90 212 416 46 46

f t g m