Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Anasayfa Reggio Emilia Yöntemi
Reggio Emilia Yöntemi

Reggio Emilia ile Montessori Arasındaki Farklar

e-Posta Yazdır
Maria Montessori 20. yy'ın başında İtalya Roma'da zorunlu eğitim sonrası ilk kez çocuğa hak ettiği değeri geri vererek, -itaatkar askerler, işçiler, memurlar, düşünmeyen insanlar yetiştirmek için yapılandırılan- zorunlu eğitim sistemine alternatif getirerek kendi zamanında çığır açmıştır. Doktor Montessori'nin çocuk gözlemlerinin sonuçları ve o dönemin çocukları için geliştirdiği eğitim sistemi çok değerlidir. Montessori, Reggio Emilia da dahil diğer alternatif yaklaşımlara da ilham olmuş ve eğitim felsefesinin çağ değiştikçe daha da gelişmesine çok önemli bir katkı sağlamıştır.

Reggio Emilia 1950'lerde faşist rejim sonrası İtalya'da Montessori'nin çocuğa verdiği değeri biraz daha geliştirmiş, öğrenmenin sınırlarını ve kalıplarını kaldırmış, didaktik sistemden vazgeçerek çocuk yapılandırmacı ve çocuk odaklı bir felsefe benimseyen bir yaklaşımdır. Felsefe olduğu için kendini sürekli geliştirebilir, her çağa ve teknolojiye ayak uydurabilir.
Erken çocukluk eğitim metotlarını sırasıyla inceleyen Model Erken Çocukluk Eğitim Merkezi'nin (Model Early Learning Centre) sıra Reggio'ya gelince Reggio'nun üzerine başka bir programın olmadığını, çocuk için en iyi öğrenme yolu olduğunu söyleyerek yollarına başka arayışlarda bulunmadan Reggio ile devam ettiklerini biliyoruz. (Bu düşüncenin ve

* Reggio Emilia'yı bir anda anlamak zordur. Çünkü her kültüre, her çocuğa, her öğretmene, her ebeveyne göre yapılan her şey değişkenlik gösterir, kaçınılmaz olarak. Reggio Emilia yaşandıkça anlaşılır. Öğretmenler uygulama yaptıkça Reggio Emilia felsefesinin içine daha fazla girebilirler. İstekli herkes Reggio Emilia öğretmeni olabilir, öğretmenlik mezunu olmak da şart değildir. Mühim olan felsefeyi özümsemek ve uygulayabilmektir. Sertifika programı yoktur. Öğretmenin kendini geliştirmesi kaçınılmazdır.
- Montessori belli kuralları, sınırları olduğu için anlaması kolaydır. Öğretmenler Montessori kurallarının anlatıldığı bir eğitimden geçerek Montessori öğretmeni olabilirler. Montessori'nin sertifikası vardır. Öğretmen kendini geliştirmeye devam eder.
Devamını oku...
 

Reggio Emilia Yaklaşımı

Yazdır


1970 yıllarında İtalya’da hükûmet belediyelere okul öncesi eğitiminin yaygınlaştırılması amacı ile kreş ve anaokulları açma ve yürütme talimatını vermiştir. Bu yetkiye dayanarak belediye çeşitli üniversitelerden bilim adamları ile iş birliği yaparak Reggio Emilia adında bir okul öncesi eğitim projesi başlatmıştır.  Reggio Emilia projesi mevcut  okul öncesi kurumlarında reform yapmayı ve bu kurumları güncelleştirmeyi, ayrıca yeni anlayışa göre birçok okul öncesi eğitim kurumu açmayı ve orijinal eğitim metotlarını bu kurumlarda uygulamayı hedeflemiştir. Proje ekibi 1 başkan, başkan yardımcıları ve beş asistandan oluşmaktadır. Ayrıca birçok üniversiteden fizik, sanat tarihi, psikoloji ve pedagoji gibi alanlarda uzman bilim adamları da danışman olarak görev yapmaktadır. Bir asistan rehberliğinde birden fazla anaokulundan sorumlu ekipler bulunmaktadır. Ekiplerde asistanla birlikte, özel eğitimci ve doktor bulunmaktadır. Öğretmenlerin hizmet içi eğitimi ve aileler ile iş birliğinin sağlanması da uzman eğitimcinin görevleri arasında yer almaktadır.

Reggio Emilia projesinin çocuk yetiştirmedeki amacı şu şekilde belirlenmiştir: Büyüme sürecinde çocuk, gelişimini engelleyen bir “duvar”la karşı karşıyadır. Basmakalıp, eski ve katı kurallar, güncelliğini yitirmiş kavramlar, yetişkinlerce benimsenmiş ancak anlaşılması, kavranması zor ve geçerliliğini kaybetmiş davranış ve tutumlar, geleneksel eğitim metotları bu “duvar”ı oluşturmaktadır. Gelişim sürecinde çocuk önce yaşayan toplumdaki yeni kültürel değerler ve rolleri öğrenmesi için desteklenmelidir. Daha sonra çocuk, gelişimini engelleyen ve eski değer yargılarından oluşan “duvar”la karşılaştığında bu “duvar”ı kendi kendine aşmayı başarmalıdır.Çocuk eğitimindeki amaç çocuğun kendi kendine yeterli hâle gelmesi ve karşılaştığı engellerle başa çıkmasıdır. Bu amaca ulaşmak için şu koşullar yerine getirilmelidir:

1. Çocuğun gelişiminde birçok probleme sebep olan mevcut pedagojik, toplumsal ve kültürel politikanın çocuk üzerindeki örseleyici etkisi engellenmelidir.


2. Gözlem, işitme, bellek, imge, sebep bulma, kavramsallaştırma ve daha birçok zihinsel süreç yardımı ile çocukların kendi fiziksel ve sosyal çevrelerinin etkilerine ve yetişkinlerin baskılarına karşı koyabilecek şekilde kapasitelerini kullanmalarını sağlamak gerekir.

Devamını oku...