• "Çocukların, nasihatten çok iyi örneğe ihtiyaçları vardır."

  • "Çocuğa verilebilecek en güzel şey zamandır."

  • "Çocukta ruh ve beden eğitimi ve gelişimi beraber yürütülmelidir. " (İbni Sina)

  • "Anneler dua ettiklerinde çocuklarının çevresindeki zırhı görselerdi, duayı hiç bırakmazlardı" Hz.Muhammed

Copyright 2019 - Çocuk Eğitimi

"Dikkat eksikliği/bozukluğu" çocuktan önce ana-baba ile ilgili bir problemdir.

"Dikkat eksikliği/bozukluğu" çocuktan önce ana-baba ile ilgili bir problemdir.

Siz çocuğunuzun ne kadar farkındasınız? Güçlü ve zayıf yanlarını, meraklarını, ilgilerini, korkularını, ihtiyaçlarını biliyor musunuz? Sizinle konuşmak istediğinde, size bir şey sorduğunda, sizden yardım istediğinde veya ilgi beklediğinde bunlara en güzel biçimde cevap veriyor musunuz, yoksa "Git başımdan!" diye hoyrat biçimde tersliyor musunuz? Bir şeyi yapamadığında yanına gidip, "Gel birlikte deneyelim" deyip, teşvik ediyor ve yol mu gösteriyorsunuz yoksa "Seni salak, beceriksiz!" diye sözlerinizle onu hırpalıyor musunuz? Siz arkadaşlarınızla saaterce telefon geyiği yaparken çocuğun "Ne zaman bitecek ve babam bana bakacak" diye karşınızda sabırla beklediğini görüyor musunuz? İşten eve gelince çocuğunuza gününün nasıl geçtiğini, okulda neler yaptığını, neler öğrendiğini sorup sonra da sabır ve ilgi ile onun anlattıklarını dinliyor musunuz yoksa "Zaten bütün gün canım çıktı, bir de seninle mi uğraşacağım." deyip TV karşısına mı geçiyorsunuz? En ufak hatada en sert biçimde azarlamanın çocuk terbiyesi değil, çocuğun cesaretini de kalbini de kıran, son derece zararlı bir tutum olduğunun "farkında" mısınız?

Çocuklardan önce ana-babaları eğitmek gerek, değil mi?"


ÖMER ÖZERCAN

"Geçimsizlikler, boşanmalar, davalar, cinayetler artıyor. Çok vahim bir mesele. Amcalara iki çift lâf edelim:

"Geçimsizlikler, boşanmalar, davalar, cinayetler artıyor. Çok vahim bir mesele. Amcalara iki çift lâf edelim:

Ey amcalar! Eşleriniz sizin "kulunuz, köleniz, cariyeniz" değildir!

Aynı zamanda;
- Aşçınız değildir,
- Garsonunuz değildir,
- Bulaşıkçınız değildir,
- Çamaşırcınız değildir,
- Ütücünüz değildir,
- Temizlikçiniz değildir,
- Kâhyanız değildir,
- Çocuk bakıcınız değildir,
- Çocuk eğiticiniz değildir,
- Öğrenci veliniz değildir,
- Alışveriş sorumlunuz değildir,
- Hizmetçiniz değildir,
- daha sayamadığımız işlerin tek sorumlusu değildir!

Devamını oku...

Çocuk eğitimi ve kural koymak

Çocuk eğitmek için kural koymak önemlidir. Ancak, bu kurallar çocuğun yaşına, cinsiyetine, mizacına, yaşanılan ortama, aile yapısına vs. uygun, makul, mantıklı, sürdürülebilir olmalı.

Çocuklara yasaklanan sözler ve davranışlardan ana-baba da uzak durmalı. Belli saatler arasında çocuğun kitap okuması isteniyorsa, TV'de çocuğun da ilgisini çeken bir program seyredilmemeli, kapatılıp çocukla birlikte kitap okuma veya benzeri bir işle meşgul olunmalı. Yüksek sesle konuşmaması istenen çocuğa NE SEBEPLE OLURSA OLSUN, ASLA BAĞIRILMAMALI! Dayak zaten hiç tamamen unutulmalı, azarlama ise çok seyrek, çok dikkatli, müspet tesirinden emin olunursa kullanılmalı.

Çocuğa karşı ÇOK SABIRLI, ANLAYIŞLI olunmalı. Kurallar konusunda ana-baba arasında mutabakat olmalı, iki taraf bunu ihlal etmemeli. Bu konuda annelerin çocuklarına düşkünlüğünden, şefkat ve merhamet gibi duygulardan kaynaklanan kuralları esnetme, ihlaline göz yumma veya aşırı müsamaha gibi şeylerin çocukların terbiyesine zarar verdiği unutulmamalı.

Devamını oku...

Çocuk Gelişimi Bölümü Nedir Hakkında Bilgi

Çocuk Gelişimi Bölümü Nedir Hakkında Bilgi

Sizlere bu yazımızda Üniversite Tercihi yapacak arkadaşların meslek tercihinde bulunurken o meslek hakkında geniş bilgi sahibi olup doğru tercihte bulanmasıdır.

Çocuk Gelişimi programının amacı, O -18 yaş arasındaki normal gelişim gösteren, özel eğitim gereksinimi olan, korunmaya muhtaç (kurumda yaşayan, çalışan, mülteci ve suçlu çocuklar) ve hastanede yatan çocukların tüm gelişim alanlarını (zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal ve duygusal) destekleyici teorik ve uygulamalı eğitim programları ile, çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan Çocuk Gelişimi Eğitimcisi yetiştirmektir .

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler;Programın öğretim süresi dört yıldır . Öğretim süresince; Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Sosyoloji, Psikoloji, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Özel Eğitim, Aile ilişkileri, Eğitim Felsefesi ve Çocuk Ruh Sağlığı gibi dersler verilmektedir. Ayrıca uygulamalı derslerle ve yuva-anaokulu pratiği gibi staj programlarıyla öğrencilere deneyim kazandırılmaktadır .

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları işler Öğrenciler, O – 18 yaş grubundaki bebeklik, okul öncesi, okul ve gençlik çağlarındaki çocukların tüm gelişim alanlarında gelişim düzeylerini belirleme ve izleme; gelişim düzeylerine uygun destekleyici eğitim programları hazırlama, eğitimsel çevre düzenlemesi yapma, program uygulama ve denetleme; programın çocuğa, ailelere ve diğer ilgililere katkı sağlayıp sağlamadığını izleme ve yeni düzenlemeler yapma; ailelere, çocuk gelişimi ve eğitimi alanında hizmet veren kişilere, kurum ve kuruluşlara alanla ilgili danışmanlık verme ve işbirliği yapma; toplumu bu konularda bilinç­ lendirme ve çocuk – aile ile ilgili disiplinlerle koordinasyon kurarak çalışma formasyonu ile donatılmış olarak mezun olmaktadırlar.

Devamını oku...

Samiha Ayverdi'den Anne ve Babalara Nasihatler

Evlât, ne bir müstemlekedir ne de bir çiftlik. Ancak Allah’ın emânetidir ve ana babanın vazîfesi de bu emâneti en iyi şekilde yetiştirmektir.

Çocuklarınızı kontrol edin, fakat bunu onlara, mümkün olduğu kadar hissettirmeden ve ezmeden yapın.

Çocukların isteklerine ne her zaman ‘’evet’’,ne her zaman ‘’hayır’’ deyin. Mâkûl olanları yapmak vazîfemiz olduğu gibi, tehlikeli, zararlı ve aşırı istekleri olunca reddetmek de vazîfemizdir.

Onlara, körpe çağlarında, gene misâller ve hikâyeler yâhut da yaşanmış hayat mâceraları yolu ile haramı, helâli, günahı, sevabı, maddî mânevî mânâda cömert, fedâkâr, vefâkâr, ferâgatli olmayı, vatan ve îman aşkını öğretin.

Eğer çocuk, başkalarını mes’ud etmenin en az kendi saadeti kadar güzel olduğunu, âilesinin içinde görerek öğrenirse, iç formasyonunun teşekkülüne bundan güzel yardımcı olamaz.

Dil ne kadar güzel sözler söylerse söylesin, fiil ve hareketlerin tesiri ile aslâ yarışamaz.

Kız olsun erkek olsun evlâdlarınıza evlerinizi sevdiriniz.

Onları, kendi evlerinde meşgûl edip eğlendirmek yoluna gidin. Bu, bir ciddî fedâkârlığa mâl olsa dahi, yapmak, hem ana-babalık hem de vatan ve îman borcudur.

Çocuk kumbara gibidir. İçine taş toprak doldurursan açtığın zaman elin yüzün çamurlanır.

Hâlbuki millî-mânevî nakit biriktirirsen, bunların fâizi her sahada âileyi de vatanı da zengin eder.

Çocuk için en müessir nasihat, ananın babanın âileye ve çevresine karşı tutumudur.

Çocuklarımızı hoyrat, yalancı, ahlâksız ve haramzâde yapan biz analar ve babalarız.

Ananın babanın evlâtlarına bırakacakları tükenmez mîras; maddî varlıklardan çok pek çok değerli olan, âileyi, cemiyeti ve memleketi hayra ve selâmete götüren prensiplerdir ki; çalınması, kaybolması, yanması yıkılması, tükenip iflâs eylemesi olmayan tek ve gerçek varlık, işte budur.

Sâmiha AYVERDİ

 

f t g m