• "Çocukların, nasihatten çok iyi örneğe ihtiyaçları vardır."

  • "Çocuğa verilebilecek en güzel şey zamandır."

  • "Çocukta ruh ve beden eğitimi ve gelişimi beraber yürütülmelidir. " (İbni Sina)

  • "Anneler dua ettiklerinde çocuklarının çevresindeki zırhı görselerdi, duayı hiç bırakmazlardı" Hz.Muhammed

Copyright 2020 - Çocuk Eğitimi

Beş Taş Oyunu

5 adet yuvarlak taşla oynanır. Öncelikle ilk oyuncu seçimi yapılır. Bir tekerleme söylenir ya da taşların tamamı havaya hafifce atılıp elinin tersiyle üstünde  çok taş tutabilen oyuna ilk başlar.

Birler:  Beş taş yere serbest bırakılır, içinden bir tane taş seçilir seçtiği taşı havaya atarak yerden tek tek taşları toplar. Attığı taşı yakalayamaz ya da diğer taşlara değerse oyun diğer oyuncuya geçer.

İkiler: Taşlar yere serbest bırakılır. Taşların içinden bir tane uygun olanı alınır havaya atarak yerdeki taşlar ikişer olarak toplanır.

Üçler: Taşlar serbest olarak bırakılır. Yine taşların içinden uygun olanı seçilir ve taşın biri tekli olarak alınır, diğer üçü de tek seferde alınmaya çalışılı.

 Dörtler: Taşlar serbest bırakılır. Uygun olanı seçilip havaya atılıp yerde kalan dört taş bir seferde alınmaya çalışılır.

Beşler: Taşlar yere atılır. Şahadet parmağını orta barmağın üzerine koyarak  başparmak ile arası açılır bir kale görüntüsü verilir. Yerden bir tane uygun taş alınır. Rakip oyuncu en son geçecek taşı seçer ve oyuncu yerden seçtiği taşı havaya atarak diğer taşları  tek tek geçirmeye çalışır. Havaya attığı taşı yakalayamaz ya da diğer taşlara eli çarparsa ya da geçiremezse hakkı rakip oyuncuya geçer.

Taşların tamamı avucunun içinde hafifce yukarı doğru atılır ve avucun tersiyle taşları tutmaya çalışır. Avucunun tersinde en çok taş kalan oyuncu oyunu kazanır.

f t g m