• "Çocukların, nasihatten çok iyi örneğe ihtiyaçları vardır."

  • "Çocuğa verilebilecek en güzel şey zamandır."

  • "Çocukta ruh ve beden eğitimi ve gelişimi beraber yürütülmelidir. " (İbni Sina)

  • "Anneler dua ettiklerinde çocuklarının çevresindeki zırhı görselerdi, duayı hiç bırakmazlardı" Hz.Muhammed

Copyright 2021 - Çocuk Eğitimi

Saldırganlığın Önlenmesi İçin Yapılması Gerekenler

Saldırganlığın Önlenmesi İçin Yapılması GerekenlerÇocuğa sevgi ve şefkat gösterilmelidir.

Çocuğa güven duygusu verilmeli ve güvenli bir ortam hazırlanmalıdır.

Çocuğun temel ihtiyaçları zamanında karĢılanmalıdır.

Çocuğa fiziksel ve duygusal Ģiddet uygulanmamalıdır.

Çocuk şımartılmamalıdır.

Çocuğun olumlu davranışları ödüllendirilmelidir.

Ebeveynler saldırganlık davranışında çocuklara örnek teşkil etmemelidir.

Çocuğu saldırganlığa iten nedenler ortadan kaldırılmalıdır.

Çocuğa enerjisinin boşaltacağı oyun ortamı sağlanmalıdır.

Kaynak: Megep

f t g m