Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Anasayfa Çevre ve Çocuk
Çevre ve Çocuk

Enerji Nedir?

Yazdır

Enerji Nedir?

Enerji kısaca iş yapabilme yeteneğidir. Tıpkı uzunluklar gibi skaler büyüklüktür. Toplamda 8 ana enerji çeşidi vardır. Bunlar potansiyel, kinetik, ısı, ışık, elektrik, kimyasal, nükleer ve ses enerjisidir. Unutmamamız gereken ise hiçbir enerjinin kaybolmadığıdır. Olsa olsa başka bir enerji türü olmuştur.

Potansiyel Enerji Nedir?

Bir cismin konumu ve durumu yüzünden sahip olduğu enerjidir. Gerilmiş bir yayda, havada duran bir cisimde ve iple tavandan asılı bir modelde potansiyel enerji vardır. Kısaca yüksekliği olan ya da gerilmiş/sıkıştırılmış tüm cisimlerde potansiyel enerji mevcuttur.


Kinetik Enerji Nedir?

Kinetik enerjiye sahip olmak için bir cismin hareket ediyor olması lâzımdır. Yani kinetik enerji hızı olan cisimlerin sahip olduğu enerji çeşididir. Bunlara örnek olarak koşan çocuk, dönen tekerlek ya da yüksekten düşen bir top gösterilebilir.


Isı Enerjisi Nedir?

Cisimlerin sıcaklıkları yüzünden sahip olduğu enerjidir. Sıcaklığı yüksek ya da düşük bütün maddelerin ısı enerjisi vardır. Örnek verecek olursak: ampul, elektrik sobası, jeotermal enerji, ısıtıcılar.


Elektrik Enerjisi Nedir?

Bu enerji türü bu sitedeki ana başlıklardan birini oluşturur. Cisimlerin elektrik yükleri sebebiyle sahip oldukları enerjidir. Eğer bu konu hakkında daha çok bilgi edinmek istiyorsanız buraya basın.

Devamını oku...
 

Doğal Gaz Enerjisi

Yazdır

Doğal Gaz Enerjisi

Nedir bu doğal gaz enerjisi?

Günlük hayatında, özellikle de kış aylarında ismini sürekli duyduğun doğal gaz, içinde pek çok gazın olduğu bir karışımdır. Doğal gazı en çok ısınmak için kullanırız. Ama birazdan doğal gazın başka pek çok yararından ve nerelerde kullandığımızdan söz edeceğim.

Doğal gaz, fosil kaynaklı bir enerji kaynağıdır.

Peki, fosil kaynaklı enerji kaynağı ne anlama geliyor? Kömür, petrol ve doğal gaz fosil kaynaklı yakıtlardır. Hepsi milyonlarca yıl önce oluştu. Ağaçlar, bitkiler ve canlılar yok olduklarında yer altındaki tabakalarda kalıp süngerimsi bir yapıya dönüştüler. Üzerleri, kum, kil ve birçok farklı mineralle örtüldü.

Yer altındaki bakteriler bu fosilleri parçalayarak milyonlarca yılın sonunda, doğal gaza dönüştürdüler. Isınmamızda ya da evimizi aydınlatmamızda, bakterilerin çok önemli bir rolü olduğunu düşünmek biraz tuhaf değil mi? Doğal gaza, genellikle petrol yataklarının yanında rastlarız. Çünkü her ikisi de aynı fosillerle oluşmak için aynı tabakada milyonlarca yıl beklemiştir. Doğal gaz da bir petrol türevidir. Doğal gazı oluşturan hidrokarbon bileşikleri, yeraltındaki petrolün de bileşenleridir.

Doğal gazın içinde ne var? Doğal gaz, içinde pek çok gaz bulunmasına rağmen nefes aldığımız havadan daha hafiftir. İşte, doğal gazı oluşturan gazların isimleri ve miktarları:

Devamını oku...
 

Yenilenebilir Enerji Nedir

Yazdır

Yenilenebilir Enerji, sürekli devam eden doğal süreçlerdeki var olan enerji akışından elde edilen enerjidir. Bu kaynaklar güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerjisi, biyokütle enerjisi ve hidrojen enerjisi olarak sıralanabilir.

En genel olarak, yenilenebilir enerji kaynağı; enerji kaynağından alınan enerjiye eşit oranda veya kaynağın tükenme hızından daha çabuk bir şekilde kendini yenileyebilmesi ile tanımlanır. Örneğin, güneşten elde edilen enerji ile çalışan bir teknoloji bu enerjiyi tüketir, fakat tüketilen enerji toplam güneş enerjisinin yanında çok küçük kalır. En genel yenilenebilir enerji şekli güneşten gelendir. Bazı formlar güneş enerjisini ve rüzgâr gücünü depolar.

Yenilenebilir enerjinin; tesisler, hayvanlar ve insanlar tarafından kalıcı olarak tüketilmesi mümkün değildir. Fosil yakıtlar, çok uzun bir zaman çizelgesi göz önüne alındığında teorik olarak yenilenebilir iken, istismar edilerek kullanılması sonucu yakın gelecekte tamamen tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır.

 

Kaynak: http://www.yegm.gov.tr

 

Su Enerjisi

Yazdır

Su Enerjisi

Hayat, su ile başladı. Gezegenimizin % 70’i sudan oluşuyor, insanların, hayvanların ve bitkilerin de… Su, sürekli şekil değiştiren büyülü bir madde! O, dünyanın her yerinde var. Bulutlarda, denizlerde, göllerde, okyanuslarda, toprakta, bitki örtüsünde ve tüm canlıların içinde… Bir döngü ile dünyadaki hayatın devam etmesini sağlayan su, bulutlardan yağmur ya da kar olup toprağa, oradan denizlere ve göllere ulaşır. Kıpır kıpır yaramaz bir çocuk gibidir ve sürekli hareket eder.

Suyun enerjisinden elektrik bile üretilebilir. Üretilen bu enerjiye hidroelektrik enerji denir.

Hidro = SU

Suyun hareketinden elektrik üretmek için santraller kurulur.
Peki, bu santrallerde neler olur?

Suyun içindeki potansiyel enerjinin, önce mekanik enerjiye yani harekete, sonra da elektrik enerjisine dönüştüğünü gözlemleyen bilim adamları, iki yöntem geliştirdiler. Ya kanal tipi (rezervuarsız) hidroelektrik santrali ya da baraj tipi (rezervuarlı) hidroelektrik santrali kurularak iki şekilde de elektrik üretilebilir.

Devamını oku...
 

Jeotermal Enerji Nedir

PDF

Nedir bu jeotermal enerji? Senin için sözlüğe baktım. “Jeo” sözcüğü yerküre, “termal” ise ısı anlamına geliyormuş; bu durumda jeotermal de “yerkürenin iç ısısı” demek oluyor.

Jeotermal enerji hakkında biraz daha düşünelim. Yerkabuğunun altında, dünyanın çekirdeğinde, erimiş demire benzeyen bir oluşum var. Buna magma diyoruz. Yeraltındaki tabakaların ısısı magmaya yaklaştıkça artar. Magmanın verdiği sıcaklıkla yeraltındaki sular da ısınır. Böylece yeraltı sıcak sularının ve buharlarının içinde ısı enerjisi birikir. İşte bu yerkürenin iç ısısına ve enerjisine jeotermal enerji deniliyor.

Jeotermal enerji nasıl bulundu?

Binlerce yıl önce Akdeniz Bölgesinde yaşayan insanlar, yeraltından çıkan sıcak akışkanı, çömlek, cam ve dokuma yapmak gibi işlerde kullandılar. Jeotermal enerjiyi banyo yapma, ısınma ya da yemek pişirme gibi işlerde ilk kullananlar ise, Romalılar ve Çinliler oldu. 1300’lü yıllarda, ilk olarak Fransa’da evleri ısıtmak için kullanıldı. Daha sonra Avrupa’da evlerin yanı sıra iş yerlerini ve suyu da ısıtabileceği keşfedildi. Bu gelişmelerin ardından, Amerika’da tesisler açıldı. 1930’lu yıllarda ise, İzlanda başta olmak üzere pek çok ülke, büyük ısıtma projeleri üzerinde düşünmeye başladı. Fakat jeotermal enerjiden elektrik üretme fikri, ilk kez İtalya’daki Larderello Bölgesinde hayata geçirildi. Pier Ginori Conti, 1904 yılında, ilk türbini, yani gücü elektriğe dönüştüren makineyi yaptı.

Devamını oku...